Este Blog es Bilingüe

MEMORIAS DE UN VIAJERO DE SUECA

Este Blog ha sido creado con la intención de argumentar mis experiencias encima de una moto, viajes, rutas, anécdotas...
(Debajo de cada entrada se encuentra la traducción en Castellano, si la entrada es reciente, puede que todavía no tenga la traducción)

sábado, 31 de agosto de 2013

Com Disfrutar d’una moto


En principi la Daelim la anava a gastar per anar a la faena i pasejar per els voltants de la Ribera. I aixina ho feia, per anar a la faena, de vegades camviaba el trajecte més curt, per un altra ruta que encara que fora més llarga era més entretinguda perque les curves i les rotondes predominaven a les aburrides rectes llargues.


Cuan anava a pasejar en la motet una de les rutes que més m’agradaba fer era de Sueca a Cullera (per la marjal entrant per Inagra), una volta en Cullera per darrere del cine Abaco fins aplegar a la rotonda de les veles (Faro), d’ahí agafar direcció Valencia passant per el Mareny de Sant Llorenç (Recomane fer paraeta en el forn de la Beata Inés, un menjar bonissim), Mareny Blau, Mareny de Barraquetes, Palmeres, El Perello, Perellonet, fins arribar a l’altura de El Palmar, d’ahí ens clavem altra volta per la marjal fins tornar a Sueca. Aci vos trace la ruta en el mapa.  


Ver Ruta Sueca-Palmar i tornar en un mapa más grande


Vos presente a la "Negreta" amb unes fotos fetes en la Muntanyeta del Sants;

Esta desde El Palmar cara la nostra benvolguda Albufera;


Una volta ben presentà la meua xica, continuem amb la historia de hui.

Com he dit abans la utilitzaba per passejar pe'ls alrededors de la Ribera i anar al treball, fins que un día se'm brindá l'oportunitat de fer rutes amb uns xics amb els cuals hui en día tinc una gran amistat.

Resulta que fa dos anys els companys de la universitat i jo planejavem desde principi d'any anar de viatge al final del curs. S'arrimaba l'estiu i vaig anar a consultar preus a una agencia de viatges, una semaneta en Malta per menys de 800 € per cap. Els ho vaig comentar als quatre companys que erem, a un d'ells per desgracia li falta la germana eixe any, per tant era d'entendré que no venía. Ara el tercer, va fer la "jua", com no venía el cuart xic, ell no anava. Com quedarem dos, s'abortà la cosa... =(    Mal despago portava jo, un estiu que tenía diners i podía anar de viatge i vore món, res de res. 

Vaig comentar allò als companys de la faena, i un d'ells, Vicent "l'afilaor", em comentà que no em disgustara i que eixe estiu me'n anara en ell i el seu cosí de ruta en la motet. Recorde que em va fer gracia la proposta de l'home, ja que no se si sabía que anava en una de 125 cc, li ho vaig comentar i va dir, -No passa res, nosaltres anirem a la marxeta, per a no deixar-te arrere. Jo gustosament vaig aceptar aquellà proposta.

Pues xicons no m'arrepentiré mai de la vida haber aceptat anar en ells, aquella experiencia fou un plaer, les vistes, l'amistat, el bon menjar, ¡Carretera i Manta!,  que més pot demanar un Suecà. 

Allò de disfrutar de la moto, anant per curves de muntanya sinuoses, i enrevesades, observant el paisatge meravellós que tenim a Valencia. Agafar una curva i tindre a una part la muntanya que puja estrepitosament al cel mentres a l'altre costat es crea el buit, estant a una altura considerable, i la vista de tot el paisatge... De vegades la moto i l'asfalt en la imaginació desapareixen i de colp i volta t'encontres "sobrevolant" a prop de la muntanya, disfrutant del paissatge que als peus sen's possa. 

Vaig a deixar d'enrollarme, intentant explicar una sensació que lo millor que es pot fer per coneixer-la es anar i experimentar-ho.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como disfrutar de una moto

En principio la Daelim la iba a utilizar para ir al trabajo y pasear por los alrededores de la Ribera. Y así lo hacía, para ir a la faena, a veces cambiaba el trayecto más corto, por otra ruta que aunque fuera más larga, era más entretenida porque las curvas y rotondas predominaban a las aburridas rectas largas.

Cuando iba a pasear con la moto una de las rutas que más me gustaba hacer era de Sueca a Cullera (por  la marjal entrando por Inagra), una vez en Cullera por detrás del cine Abaco hasta llegar a la rotonda de las velas (Faro), de ahí coger dirección Valencia pasando por el Mareny de Sant Llorenç, (Recominendo parar en el horno de la Beata Inés, una comida muy buena), Mareny Blau, Mareny de Barraquetes, Palmeres, El Perello, Perellonet, hasta llegar a la altura de El Palmar, de ahí nos volvemos a meter otra vez por el término hasta llegar a Sueca. Aquí os trazo la ruta en el mapa.


Ver Ruta Sueca-Palmar i tornar en un mapa más grande

Os presento a "Negrita" con unas fotos sacadas en la Muntanyeta dels Sants;
Esta desde el Palmar hacía nuestra querida Albufera;


Una vez bien presentada mi chica, continuamos con la historia de hoy.

Como he dicho antes la utilizaba para pasear por los alrededores de la Ribera e iba al trabajo, hasta que un día se me brindó la oportunidad de hacer rutas con unos chicos los cuales hoy en día tengo una grana amistad.

Resulta que hace dos años los compañeros de la universidad y yo planeamos desde principio de año ir de viaje al final de curso. Se acercaba el verano y fui a consultar precios a una agencia de viajes, una semana en Malta por menos de 800 € por cabeza. Se lo comente a los cuatro compañeros que eramos, a uno de ellos por desgracia le falleció la hermana ese año, por lo tanto era de entender que no venía. Ahora el tercero, hizo la jugada, como no venía el cuarto, el tampoco. Como quedamos dos, se canceló la cosa... =(  Menuda desilusión me llevé, un verano que tenía dinero, podía ir de viaje y ver mundo, nada de nada.

Se lo comenté a los compañeros del trabajo, y un de ellos, Vicente "el afilador", me comentó que no me disgustara y que ese verano me fuera con él y su primo de ruta con la moto. Recuerdo que me hizo gracia la propuesta del hombre, ya queno se si sabía que iba con una 125 cc, se lo dije, y me respondió, -No pasa nada, nosotros iremos a tu ritmo, para no dejarte atrás. yo gustosamente acepté.

Pues chicos, no me arrepentiré nunca de la vida haber aceptado ir con ellos, aquella experiencia fue un placer, las vistas, la amistad, la buena comida, ¡Carretera y manta!, que más puede pedir un Suecano.

Aquello de disfrutar de la moto, yendo por curvas de montaña sinuosas, y enrevesadas, observando el paisaje maravilloso que tenemos en Valencia. Coger una curva y tener a un lado la montaña que sube estrepitosamente al cielo, mientras al otro lado se crea el vacío, estando a una altura considerable, y la vista de todo el paisaje... A veces la moto y el asfalto desaparecen en la imaginación y enseguida te encuentras sobrevolando cerca de la montaña, disfrutando del paisaje que a los pies tenemos.

Voy a dejar de enrollarme, intentando explicar una sensación que lo mejor que se puede hacer para conocerla es ir y experimentarla.

sábado, 24 de agosto de 2013

Una moto de pás

Als 17 anys allò d'anar en moto, començaba a apagar-se poc a poc, perque venía l'epoca de les quatre rodes. Em vaig treure el carnet a la setmana de complir la majoría d'edat, i la víctima fou el cotxet de mon pare, un Ford Escort 1.8l guia, el pobre va sufrir les mil i una barrabasaes, acelerons, frenaes, derrapaes, colps, trompaes...
L'estiu seguent vaig estar treballant en una empresa de montatges d'instalacions i manteniment, em vaig guanyar uns dinerets i em comprí un Renault Clio del '92, blanc nevera recremat pe'l sol, pero aquell cotxe no l'oblidaré mai, aquell va ser el meu primer cotxe.

Bó, que me perc, acabí els estudis formatius i vaig tindre sort de entrar en una empresa a treballar (en la que continue hui en día encara, i que dure, que la cosa per fora esta molt mal), per tant me guanyava un salarí mensual, i poc a poc em veníen ganes de dos rodes. Recorde que un día estava en casa del cunyat de Paquito, que venía jo de fer Taekwondo, i li vaig comentar que cuan el meu carnet de cotxe, el B, complirá els 3 anys, em feia una de 125 cc, per provar aixo de la moto "gran".

A falta de mig any per poder portar una 125 cc, començaba a vore quines montures anaven a ser les posibles candidates, debatint en gent motera de la faena, en els amics i fins inclós en mon pare, les seguents motos van ser les "nominaes"; Hyosung Comet, Daelim Roadwin Fi i la Yamaha YBR.

Totes tres noves rondaven els 2000 €, Hi havia que decidir entonces per altres motius que no fora per el capital. Una altra de les coses a tindre em comte es que jo no soc un "flac rovellat", que deia ma iaio, si no tot lo contrari, un armari de tío, entonces clar esta, la moto tenía que ser gran o al menys aparentar-ho.
Per tant la Yamaha YBR es descartà, es bona moto, pero pareix una bicicleta, tal cual ho dic, rodes finetes, moto baixeta, i poques xapes.

Ens quedaven dos a elegir, i tant paregudes estéticament, que era l'hora de adentrar-se en el motor de cada una. La Comet tenía un motor bicilindric refrigerat per aire i a carburació, mentrés que la Roadwin, era un monocilindric i a injecció. La elecció va ser clara per la meua part, a altres persones en la meua situació opinarien tal volta diferent, pero jo no m'arrepentix de la decisió que vaig prendre.
¡Si senyors! Em vaig comprar la Roadwin, per que era un motor sencill, i mogut per la injecció electrónica. Fora mal de caps de carburacions i anar em comte amb el segon cilindre de la Comet que té molt mala refrigeració.

La Daelim Roadwin es una moto económica, dura com el ferro colat, i molt bónica, la conducció es una meravella, aparenta ser una "moto gorda" i aixina i tot es molt manejable, té bones rodes que s'agarren molt bé a la carretera, rutera a la marxeta, i una mistera crec que encara consumeix més que aquesta motet.

Ara lo mal es que com he dit abans per a una persona que li encanta fer km i km dalt d'una moto, en aquesta es pot fer, pero prompte es dona comte que necesita pasar a més cilindrà, es que es una "MOTO DE PAS".

Aquesta entrada li la dedique a un amic i companyer de la faena, motero que m'ajudá a l'elecció de la motet. ¡Gracies CORONADO!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una moto de paso
A los 17 años aquello de ir en moto, empezaba a apagarse poco a poco, porque venía la época de las cuatro ruedas. Me saqué el carnet a la semana de cumplir la mayoría de edad, y la victima fue el coche de mi padre, un Ford Escort 1.8l guia, el pobre sufrió las mil y una chiquilladas, acelerones, frenadas, derrapes, golpes...

El verano siguiente estuve trabajando en una empresa de montajes, instalaciones y mantenimiento, gane un dinerillo y me compré un Renalt Clio del '92, blanco nevera quemado por el sol, pero aquel coche no lo olvidare nunca, aquel fue mi primer coche.

Bueno, que me pierdo, finalicé los estudios formativos y tuve la suerte de entrar en una empresa a trabajar (en la que continuo hoy día y que dure, que la cosa por fuera anda muy mal), por lo tanto me ganaba un salario mensual, y poco a poco me volvía el gusanillo de las dos ruedas. Recuerdo que un día estaba en casa del cuñado de Paquito, que venía  yo de hacer Taekwondo, y le comenté que cuando mi carnet de coche, el B, cumpliera los 3 años, me haría una de 125 cc, para probar aquello de la moto "grande".

A falta de medio año para poder llevar una 125 cc, empezaba a ver qué monturas iban a ser las posibles candidatas. debatiendo con gente motera de la faena, con los amigos y hasta incluso con mi padre, las siguientes motos fueron las "nominadas"; Hyosung Comet, Daelim Roadwin Fi y la Yamaha YBR.

Las tres nuevas rondaban sobre los 2000 €, había que decidir entonces por otros motivos que no fuera el capital. Otra de las cosas a tener en cuenta es que yo no soy un chico delgado, si no todo lo contrario, un armario de tío, entonces claro estaba, la moto tenía que ser grande o por lo menos aparentarlo.
Por lo tanto la Yamaha YBR se descartó, es buena moto, pero parece una bicicleta, tal cual lo digo, ruedas finitas, moto baja y con pocas chapas.

Nos quedaban dos a elegir y tan parecidas estéticamente, que era la hora de adentrase en el motor de cada una. La Comet tenía un motor bicilíndrico refrigerado por aire y a carburación, mientras que la Roadwin, era un monocilíndrico y a inyección. La elección fue clara por mi parte, otras personas en mi situación opinarían tal vez diferente, pero yo no me arrepiento de la decisión que tomé.
¡Si Señores! Me compré la Roadwin, por que era un motor sencillo, y movido por la inyección electrónica.
Fuera dolores de cabeza con las carburaciones e ir con cuidados con el segundo cilindro de la Comet que tiene muy mal refrigeración.

La Daelim Roadwin es una moto económica, dura como el hierro colado, y muy preciosa, la conducción una maravilla, aparenta ser una moto "gorda", y aún así es muy manejable, tiene ruedas buenas que se agarran a la carretera, rutera a la marcheta, y un mechero creo que aún consume más que esta moto.

Ahora lo malo es que como he dicho antes para una persona que le encanta hacer km y km encima de una moto, que con esta se puede hacer, pero pronto se da cuenta que necesita pasar a más cilindrada, es que es una moto de paso.

Esta entrada se la dedico a un amigo y compañero del curro, motero que me ayudo a la elección de la motillo, ¡Gracias CORONADO!


martes, 20 de agosto de 2013

Com convencer a un pare...

Hui vaig a narrar com vaig convencer a mon pare, per a poder trucar la meua Neo's.

Recorde cuan la comprarem que anava limità amb els "topes de casa", se supón que la moto no debía de rebasar els 45 km/h, pero a mi em feia 60 km/h. ¡Millor pues! ¿No?

Cuan feia entre 700 km i 800 km, la moto comensaba a "petardejar", bona senyal, significaba que els components es estaven asentant, i el rodatge estaba a punt de complir els 1000 km.

Una setmana transcorregué desde que vaig emprendré la moto per primera vegà i per fí era hora d'anar al mecanic de nou, per a que llevara els molestos topes. ¿Quina impresió m'amporte cuan la conduix sense limitacions? Pues un despago, allò no anava cara aire, vaig pasar d'anar a 60 km/h  a 70 km/h, -WoooW quin camvi -(en tò sarcastic, per supost).

Entonces l'única forma que hi había per a que la moto correguera més, era trucant-la. Aaaayy, cuan li dic a mon pare, -Papa, vull cambiarme el tubo de escape.- contestació del home, que encara recorde com si me ho haguera dit fa un moment, - A la moto, no li vas a cambiar ni un tornillo, ¿¿m'has entés??-. Hala pues, Manel a 70 per la vida.

Fins que un día ocorregué una cosa molt graciosa, resulta que les motets en eixa época, comensaba a posar-se forta la llei de la contaminació, i els tubos de casa estaven fabricats amb catalisaor, per a reduir les emisions. Un día tornant de Palmeres, recorde que anava davant dels meus amics, i cuan ja estavem aplegant a Sueca, a l'altura de la creu (davant de la piscina coverta), els meus amics es posaren a tocar els claxons de la seua moto, jo vaig pensar que estaven fent el "gamba", i vaig decidir seguir-los el corrent, jo també em posí a tocar el pito, Piiii, piiiiii,piipipipipi, aixina fins aplegar a les "pistes" (zona de skate suecana), allí pararem a gerrar i tots els meus amics, cara mí. - Manel que no senties que estavem pitan-te -. -¿Me estaveu pitant?, jo pensava que feieu festa. - Pues no, i els cotxes també estaven pitant.- ¿I això?.
-Com que i això, si anaves tirant purnes com el tamany d'una cabota de cigarro, pe'l tubo d'escape. I ens cremaves a tot quisqui que anara al darrera teu.- ¿Si home?.- ¡XEEE, que si, RECOLLONS!. Unes rises que ens ferem tots, al vore per el forat del tubo d'escape que efectivament el catalisaor estava al roig viu. Inclós una volta no portaba mistera damunt, i tenía ganes de fer-me un cigarret, ¡Idea! pe'l foraet del tubo, dos xamaes i cigarro encés.

Com pasa aquell incident amb el tubo d'escape, li ho contí a mon pare, i acepta que em poguera cambiar el tubo d'escape, vaig arreplegar uns dinerets, i em comprí el Yasuni més economic. La motet, ja feia ruidet i de punta conseguía vora els 80 km/h.

Desde aquell moment, es va obrir la veda per a trucar la moto al meu antoix... A l'any i mig la moto començà a ofegar-se, el carburador s'havía embossat, al mecánic li vaig dir que em posara un de mes tamany, de un 12 passí a tindre un 17 i mig Delorto, ademés em camvia la caixa de lamines.

Resultat, la moto conseguía fer poc més de 80 km/h, pero aceleració, no li faltaba no.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como convencer a un padre...
Hoy voy a narrar como convencí a mi padre, para poder trucar mi Neo's.

Recuerdo cuando la compramos que iba limitada con los "topes de casa", se supone que la moto no debía rebasar los 45 km/h, pero a mi me hacía 60 km/h. ¡Mejor pues! ¿No?

Cuando estaba entre 700 km y 800 km, la moto empezaba a "petardear", buena señal, significaba que los componentes se estaban asentando, y el rodaje estaba a punto de cumplir los 1000 km.

Una semana transcurrió desde que cogí la moto por primera vez y por fin ya era hora de ir al mecánico, para que me quitara los molestos topes. ¿Que impresión me llevé cuando la conduje sin limitaciones? Pues una decepción, aquello no iba cara aire, pasé de ir a 60 km/h a 70 km/h.- WoooW que cambio- (con tono sarcástico, por supuesto).

Entonces la única forma que había para que la moto fuera más, era trucándola. Aaayyy, cuando le digo a mi padre, -Papa, quiero cambiarme el tubo de escape.- contestación del hombre, que aún recuerdo como si me lo hubiera dicho hace un momento, -A la moto, no le vas a cambiar ni un tornillo, ¿¿me has entendido??-. Hala pues, Manel a 70 por la vida.

Hasta que un día ocurrió una cosa muy graciosa, resulta que las motillos en esa época, empezaba a ponerse fuerte la ley de la contaminación, y los tubos de casa se fabricaban con catalizador, para reducir las emisiones. Un día volviendo de Palmeres, recuerdo que iba por delante de mis amigos, y cuando ya estábamos llegando a Sueca, a la altura de la  cruz (delante de la piscina cubierta), mis amigos se pusieron a tocar los claxons de sus motos, yo pensé que estaban haciendo el "gamba", y decidí seguirles la corriente, yo también me puse a tocar el pito, Piiii,piiiiii,piipipipipipi, así hasta llegar a las "pistas" (zona de skate suecana), allí paramos a charlar y todos mis amigos hacía mi.- Manel que no oías que te estabamos pitando-. -¿Me estabais pitando?, yo pensaba que hacíais fiesta. -Pues no, y los coches también te pitaban.- ¿Y eso?. -Como que y eso, si ibas echando chispas como el tamaño de una cabeza de cigarro, por el tubo de escape, e ibas quemando a todo el que fuera detrás tuya.- ¿Si hombre?.- ¡Que si, COJONES!. Unas risas que nos hicimos, al ver a través del orificio del tubo de escape, que efectivamente el catalizador estaba al rojo vivo.
Incluso una vez no llevaba mechero encima, y tenía ganas de hacerme un cigarrito, ¡Idea! por el agujero del tubo, dos chamadas y cigarro encendido.

Como pasó aquel incidente con el tubo de escape, se le conté a mi padre, y acepto que me pudiera cambiar el escape, recogí el dinero necesario, y me compré el Yasuni más económico. La motillo, ya hacia ruido y de punta conseguía cerca de los 80 km/h.

Desde aquel momento, se abrió la veda para trucar la moto a mi antojo... Al año y medio la moto empezó a ahogarse, el carburador se había embozado, al mecánico le dije que me pusiera uno más grande, de un 12 pase a tener un 17 y medio Delorto, además me cambio la caja de laminas.

Resultado, la moto conseguís hacer poco más de 80 km/h, pero aceleración, no le faltaba no.

domingo, 18 de agosto de 2013

Hi han que han caigut, i jo soc un d'ells

Com comentaba en el post anterior, vaig tindré un susto a les dos hores d'estrenar la motet. Caigudes en la Neo's vaig tindré per aburrir, eixint del rentador de cotxes amb piso banyat ¡Catapum!, anant rapidet pe'l poble ploguent i girar un carrer ¡Catapam!.

Pero hi vaig tindre una que em possá a partir d'ahí els peus al terra, i em llevá bona part d'eixa locura juvenil, que té fa fer "animalaes" dalt la moto, sense pensar-les i com únic objectiu soltar adrenalina (bona sensació, pero estúpid per a conseguir-ho).

Vaig a intentar explicar com ocorregué, i si això, vos pose hasta dibuixets fets en el paint.

Resulta que els amics i jo teniem una "ruta" que ens agraba fer molt, consistía en entrar a Cullera, i anar fins el faro. Després paraeta en el "S.O.S.".
El S.O.S., efectivament era una caseta de socorro que no estava en funcionament, i com que tenía bona porxà, entravem tots a la sombra, i estavem bona estona gerrant i contant-mos "batalletes".


Ver mapa más grande

Per a que quede clar, la ruta començaba al punt A (rotonda del Mc Donalds), 
i acababa en el punt B (S.O.S.)

Un día de tants, no recorde bé quin, pero sé que era estiu. Paquito i jo, ens haviem deixa't als lentos darrere.
Anem a parlar de Paquito ja que estem, ell es un dels meus amics de "tota la vida", entonces tenía una moto de cross de lo més bonica i feroç, la batejarem amb el nom de "LA BESTIA NEGRA", per que estava trucá de dalt a baix, era pegar una gasà i alló tremolaba del primer al últim tornillo. Dit açó continue, que no fa falta més. 
Com estava diguent ens haviem deixa't als lentos al darrere, Paquito i jo anavem "picats", cuan aplegarem a l'altura del faro, el pique sempre s'agraviaba encara més, perque aquelles curves d'abaixà eren impresionants per a nosaltres, e intentavem fer-les lo més rápid posible. La meua motet de punta feia 80 km/h, mentre que la Rieju RR de Paquito en feia més de 100 km/h, clar, jo ensenyaba dents i ungles, per a que no m'adelantara, pero aquell día tenía que pasar, anavem tant igualats baixant per la carretera, que anavem paralels, Paquito a la dreta i jo a l'esquerra.
Aplegarem fins a l'última rotonda que hi ha en la ruta que he marcat abans, i ahí es on vaig tindré el accident.
Un Todoterreno estava entrant a la circunvalació, i nosaltres o jo al menys anava "cegat" per la locura juvenil, i picat com el que més. Estava adelantant el cotxe per l'esquerra, cuan agarre i tinc l'iluminació, ¡Hostia que es per ahí!, tenía que agafar la primera eixida de la rotonda, ¿Vos ho imageu? ¡Paaaaaaaahhh!
Manel per l'aire, motet pe'l terra rascant, ¡¡dos revolcons i a casa xiquet!!

XD, ¿Qué pasa? No estic licenciat en Belles Arts, ¿vale?
La moto roja soc jo, verda Paquito.

Recorde o millor dit no recorde res, pero res de res desde que em vaig topar amb el todoterreno, fins que no pasaren un segons, i cobrará la conciencia de nou. Segons testics, el meu amic Paquito, vaig pegar voltes en l'aire, i després dos revolcons al terra. Pero jo tan sols recorde que cuan recobrí el coneixement em feia mal l'esquena, i necesitaba recolsar-la, vaig vore que Paquito m'arreplegava la moto del terra, i jo em vaig dirigir a l'acera per allargarme. Recorde també que vingué on jo estava la parella que anava dins el todoterreno, de segur que estaven més asustats que jo en aquell moment, pobres. Lo bó es que vingueren preguntant; -¿Estas be xicon?- I quina contestació rebreren per part meua, jejeje.-Que t'he possat l'intermitent, ehh-. Jo era conscient que alló fou culpa meua, i sense cap problema ferem els papers. 

Lo mal venía després, ¿com havía quedat la moto? Direcció doblá, xapes amb rascons i altres trencades, la maneta del freno de darrere, també. ¿I jo? Pues jo portaba un "mix" de cabreig i de por, el canell* obert, un esguince cervical, i les mans cremaes per l'asfalt. ¡Aahh! i un xicotet trau al front degut al casco de calimero que portaba aquell día, i que per sort no tocá la cara.

Vaig acordar en un amic una vegá aplegarem al poble, que deixariem la moto a la seua cotxera, i em portarien a urgencies, aixina ho ferem. Cuan ja estava curat i arremendat, per fí els toque als meus pares, per a "confesar" alló que acababa de ocorrer. 

A la semana aproximadament, recorde que la parella del todoterreno, que per cert al todoterreno no li vaig fer ni cosconelles, em tocarem al telefon per preguntar com estava, alló m'alegrá molt. Hi ha que vore, aquestes persones de segur que per uns moments els vaig amargar el día amb la meua locura, i aixina i tot es preocuparen per saber com estava. Desde entonces, encara que no conec esta gent, els desitge lo millor, i si per alguna casualitat de la vida llegiren estes paraules, aprofite per a donar-los una vega més les GRACIES.

Altre día continuaré recordant més anecdotes de les meues. Fins ací per hui.

Au Cacau!!

*Canell al meu poble es diu munyica, de segur es un castellanisme que prové de muñeca.

Rieju RR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los hay que han caído, y yo soy uno de ellos

Como comentaba en el post anterior, tuve un susto a las dos horas de estrenar moto. Caídas con la Neo's, tuve para aburrir, saliendo del lavadero de coches con el suelo mojado ¡Catapum!, yendo rápido por el pueblo lloviendo y girar una calle ¡Catapam!.

Pero tuve una que me puso a partir de ahí los pies en el suelo, y me quitó buena parte de esa locura juvenil, que te lleva a hacer tonterias encima de la moto, sin pensarlas y como único objetivo soltar adrenalina (buena sensación, pero estúpido para conseguirlo).

Voy a intentar explicar como sucedió, y si eso, os pongo hasta dibujitos hechos con el paint.

Resulta que los amigos y yo teníamos una "ruta" que nos gustaba hacer mucho, consistía en entrar a Cullera, e ir hasta el faro. Después paradita en el "S.O.S."
El S.O.S., efectivamente era una caseta de socorro que no estaba en funcionamiento, y como tenía una buen porche, cabíamos todos a la sombra, y estábamos un buen rato hablando y contándonos "batallitas".


Ver mapa más grande
Para que quede claro, la ruta empezaba en el punto A (rotonda del Mc Donalds),
y terminaba en el punto B (S.O.S.)

Un día de tantos, no recuerdo bien cual, pero se que era verano. Paquito y yo, nos habíamos dejado a los lentos detrás.
Vamos a hablar de Paquito ya que estamos, él es uno de mis mejores amigos de "toda la vida", entonces tenía una moto de cross de lo más bonita y feroz, la bautizamos con el nombre de "LA BESTIA NEGRA", porque estaba trucada de arriba a bajo, era dar un tirón de oreja y aquello temblaba del primer al último tornillo. Dicho esto continuo, que no hace falta más.
Como estaba diciendo nos habíamos dejado a los lentos detrás, Paquito y yo íbamos "picaos", cuando llegamos a la altura del faro, el pique siempre se agraviaba más todavía, porque aquellas curvas de bajada eran impresionantes para nosotros, e intentábamos hacerlas lo más rápido posible. Mi moto de punta hacía 80km/h, mientras que la Rieju RR de Paquito hacía más de 100km/h, claro, jo tenía que enseñar uñas y dientes, para que no me adelantara, pero aquel día tenía que ocurrir, íbamos tan igualados bajando por la carretera, que corríamos paralelos, Paquito a la derecha y yo a la izquierda.
Llegamos hasta la última rotonda que hay en la ruta que he marcado antes, y ahí es donde tuve el accidente. Un Todoterreno estaba entrando a la circunvalación, y nosotros o yo al menos estaba "cegado" por la locura juvenil, y picao como el que más. Estaba adelantando el coche por la izquierda, cuan voy y tengo la iluminación, ¡Ostras que es por ahí!, tenía que coger la primera salida de la rotonda, ¿Os lo Imagináis? ¡Paaaaaahhh! Manel por el aire, la motillo por el suelo deslizándose, ¡¡Dos revolcones y a casa niño!!.

XD, ¿Qué pasa? No estoy licenciado en Bellas Artes, ¿vale?
La moto roja soy yo, verde Paquito.

Recuerdo o mejor dicho no recuerdo nada, pero nada de nada desde que me toqué con el todoterreno, hasta que no pasaron unos segundos, y cobrara la conciencia de nuevo. Según testigos, mi amigo Paquito, dí dos vueltas en el aire, y después dos revolcones en el suelo. Pero yo solo recuerdo que cuando recobré el conocimiento me dolía mucho la espalda, y necesitaba reponerla, vi que Paquito me recogía la moto, y yo me dirigí a la acera para alargarme. Recuerdo también que vinieron donde yo estaba la pareja que iba dentro del todoterreno, seguro que llevaban más susto que en aquel momento, pobres. Lo bueno es que vinieron preguntando; -¿ Estas bien chico?- Y que contestación recibieron por parte mía, jejeje. -Que te he puesto el intermitente, eeehh-. Yo era consciente que aquello fue culpa mía, y son ningún problema hicimos los papeles.

Lo malo venía después, ¿como habría quedado la moto? Dirección doblada, chapas rascadas y otras rotas, la maneta del freno de detrás, también. ¿Y yo? pes yo llevaba un "mix" de cabreo y de miedo, la muñeca abierta, un esguince cervical, y las manos quemadas por el asfalto. ¡Aahh! y un pequeño corte en la frente debido al casco de calimero que llevaba aquel día, y que por suerte no toque la cara.

Acordé con un amigo que una vez llegáramos al pueblo, dejaríamos la moto en su garaje, y me llevaría a urgencias, así lo hicimos. Cuando ya estaba curado y remendado, por fin llamo a mis padres, para "confesar" aquello que terminaba de suceder.

A la semana aproximadamente, recuerdo que la pareja del todoterreno, que por cierto al todoterreno no le hice ni cosquillas, me llamaron al teléfono para preguntar como estaba, aquello me alegro mucho. Hay que ver, estas personas que de seguro por unos momentos les amargué el día con mi locura, y así y todo se preocuparon por saber como me encontraba. Desde entonces, aunque no conozca a esta gente, les deseo lo mejor, y si por alguna casualidad de la vida leyeran estas palabras, aprovecho para darles una vez más las GRACIAS.

Otro día continuare recordando algunas de mis anécdotas, hasta aquí por hoy.

Salu2 y muchas curvas!!viernes, 16 de agosto de 2013

Hi han que han caigut i n'hi han que caurán

Aixó es lo que diuen la majoría dels moteros, i jo estic d'acord. Está clar que una moto te dos punts de contacte, un cotxe en té quatre, i el mínim de punts de contacte per a que un objecte tinga estabilitat son tres. Exemple un taburet, un tricicle, un trípode per a les camares, etc.
¿Qué es entonces lo que manté una moto recta una vegà es posa en marxa? Pues el propí conductor, si senyors, el motero per excelencia es un equilibriste de collons. El motero es passa tot lo día fent equilibri per no caure, a cada curva, a cada km que recorré esta fent equilibri, si fa aire amb mala gana l'ha de contrasrrestar.

Bó a lo que anava, com he comentat vaig començar en una moto de 50 cc, i a que no sabeu, que vaig tardar en pegar la primera baquetà, ¡Dos hores!.

Resulta que jo anava fardant de moto nova pe'l poble, inclós per la vora del riu (Xuquer), que es un caminal de grava, em vaig atrevir a recorrer. Apleguí a la pizzeria on casi vaig conseguir el meu primer treball, allí estaven dos amics treballant (un d'ells el que em lleva la faena). I jo tot orgullós; -Mireu que xula, va de categoría, ¿Qué vos pareix?.

Cuan ja l'havien vist, em disposé a continuar rodant pe'l poble, em pose el casc integral, arranque, no em vaig percatar que un cotxe venía, cuant ja estava a punt de entrar altra vega a la carretera ja era massa tard, clave el freno de davant, amb tant mala sort que hi havía un pas de peatons, i ja se sap, marque vials i una moto, son enemigues fins la mort. El resultat, la moto al terra, jo també, una rasconá en les xapes i en el casc.

I jo despagat per haber caigut davant dels amics, i haber estrenat la motet. Aquella nit recorde que no vaig dormir a gust, aquella baquetá em tocá la moral, per que de segur que el "amic" que em llevá la faena desitjaba amb ganes, que alló ocorreguera.

Pero jo vaig aprendre que a les marques vials hi ha que fugir-les i anar amb cautela, sempre que es puga, que son molt traicioneres, i en aigua ni et conte.


Açó es un perill que no té nom...
Au cacau!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los hay que han caído y los hay que caerán

Eso es lo que dicen la mayoría de los moteros, y yo estoy de acuerdo. Esta claro que una moto, tiene dos puntos de contacto, un coche tiene cuatro, y el mínimo de puntos para que un objeto tenga estabilidad son tres. Ejemplo; Un taburete, un triciclo, un trípode para cámara, etc.
¿Qué es entonces lo que mantiene una moto recta, una vez está en marcha? Pues el propio conductor, si señores, el motero por excelencia, es un equilibrista de cojones. El motero se pasa todo el día haciendo equilibrio para no caerse, a cada curva, a cada km que recorre esta haciendo equilibrio, si hace aire con mala gana lo ha de contrarrestar. 

Bueno a lo que iba, como he comentado antes empecé con una moto de 50 cc, y a que no saben cuanto tardé en caer, ¡Dos horas!.

Resulta que yo iba fardando de moto nueva por el pueblo, incluso por la ribera del río (Júcar), que es un camino de graba, me atreví a recorrer. Llegué a la pizzería donde casi consigo el trabajo, allí estaban dos amigos trabajando (uno de ellos, él que me la quitó). Y yo todo orgulloso; -Mirad que chula, funciona de categoría, ¿Qué os parece?.

Cuando ya la vieron, me dispongo a continuar fardando de moto, me pongo el casco integral, arranco, no me percaté que un coche venía, cuando ya estaba apunto de entrar otra vez a la carretera ya era demasiado tarde, clave el freno de delante, con tan mala suerte que había un paso de peatones, y ya se sabe, marcas viales y una moto, son enemigas hasta la muerte. Resultado, la moto al suelo, yo también, un rascón en las chapas y en el casco.

Y yo con un descontento por haber caído delante de los amigos, y haber estrenado la motillo. Aquella noche recuerdo que no dormí a gusto, aquella caída me tocó la moral, porque seguro que el "amigo" que me quitó el trabajo lo deseaba con ganas, que aquello sucediera.

Pero yo aprendí que a las marcas viales les hay que huir siempre que se pueda e ir con prudencia, siempre que se pueda, que son muy traicioneras, y con agua ni te cuento.


Esto es un peligro que no tiene nombre...

Salu2 y muchas curvas

miércoles, 14 de agosto de 2013

¿D'on eixiren les meues arrels moteres?

Exactament no ho sé, pero recorde que mon pare, cuan jo era un crío (encara em xuplaba el dit) es comprá una vespino, jajaja, per anar al camp m'imagine, en volta d'agafar el cotxe i anar per els caminals aquells...

Era una pareguda a aquesta. XD

A mí em portaba moltes vegades entre el manillar i ell, asegut a la vora del seient amb les mans rodejant el marcador de la velocitat (crec recordar que el máxim que marcaba era 60 km/h, jajaja). Em deixaba el seu casc de "casola". I allá que anavem.

La bona cuestió, es que mon pare s'aburrí de la motet i l'abandoná en la cotxera. Jo entre els 10 i 14 anys, ja em començaba a picar el "gusanillo" de la moto. I cada vegada que baixaba del cotxe, mentre mon pare l'aparcaba a dins de la cotxera, jo com no soc cabut ni poc, m'hen pujaba dalt la vespino, i em posaba a pedalejar, amb el fí d'intentar arrancar-la. Clar, la moto no tenía gasolina, portaba molt de temps "morta", pero jo mai em donaba per vençut, jejejeje, i mon pare es reia, perque sabía que sense caldo alló no arrancaría de ninguna de les maneres.  Efectivament; ¡Mai Arrancá!

Cuant ja vaig cumplir l'edat de poder traure'm la licencía de ciclomotor, vaig insistir moltes vegades als meus pares, i ells per por, per el capital, i ells sabrán que més sería, em deien que ¡NO! El seguro es molt car Manel... jo tot despagat asentía i paraba de discutir.

Vaig estar un any sense donar-los la tabarra, fins que un día, s'em brindá l'oportunitat mitjançant un amic de tota la vida, de treballar com a repartidor de pizza... Aixó significaba portar moto, i guanyar diners a la vega, Buahh!! Que més podía demanar, vamos que se m'iluminá la perilla.

Els ho vaig contar als meus pares amb tanta il-lusió, que aceptaren pagarme el cost de traure'm el permís del ciclomotor. Una semana vaig tardar en tindre'l a les meues mans, pero ja era massa tard, un altre "amic" ocupa el puesto amb tanta traició, que els meus pares es venjaren. NO PENSEU MAL, no li pegarem ningún puro ni res, si no que a les dos setmanes d'haber passat alló, es decidiren en fer-me una SORPRESA!!  Es clar amb la desil-lució que vaig agafar, perque ja no podría anar en moto, els meus pares feren l'esforç, amb l'ajuda de m'abuela de comprar-me una moto.

Jo tenía entonces 15 anys, pero cuan me ho digueren no me ho creía, li deia a ma mare que no es burlara de mí, i la dona em contestaba; -Que no Manel, que no em burle, t'anem a comprar una moto, hem estat mirant per ahí, pero ves tú en el Papá i decideix tú.

Clar lo de decidir, tenía trampa, els meus pares no son marquesos i la moto tindría que estar dins d'un presupost, jejeje. Lo que recorde es que cuan vaig aplegar al taller, em donaven a elegir entre una "Atlantis", la Yamaha Neo's, i una altra menuda. A mon pare li feia gracia una Aprilia Tuono (de marxes), a mí també, pero el preu ens tiraba arrere.

                                     Piaggio ZIP                                            Derbi Atlantis

Al final em vaig decidir per la Yamaha Neo's, va ser una motet ¡ESPECTACULAR!, económica, forta, més dura que el ferró colat. Llegeta SÍ, pero divertida a manta.

I en aquesta motet començarem a creixer les meues ¡Arrels Moteres!

Sabeu?, tinc un video de la meva infancia en aquesta motet, curt i paridero, ¡SÍ! pero ahí el tindré com a record de la meua primera moto.


I fins ací per hui...

Au Cacau!!          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿De Donde Salen Mís Raíces Moteras?

Exactamente no lo sé, pero recuerdo que mi padre, cuando yo era un crío (aún me chupaba el dedo) se compró una vespino, para ir al campo me imagino, en vez de coger el coche y conducir por los caminales aquellos...

Era una parecida a esta XD

A mí me llevaba muchas veces entre el manillar y él, sentado en el borde del asiento y con las manos alrededor del marcador de velocidad (creo recordar que el máximo que marcaba era 60 km/h).
Me dejaba su casco "calimero", y allá que ibamos.

La buena cuestión, es que mi padre se aburrió de la motito y la abandonó en el garaje. Yo entre los 10 y 14 años ya comenzaba a picarme el "gusanillo" de la moto. y cada vez que bajaba del coche, mientras mi padre lo aparcaba, yo como no soy tozudo con nadie más, me subía a la vespino, y me ponía a pedalear, con el fín de intentar arrancarla. Claro, la moto no tenía gasolina, llevaba mucho tiempo "muerta", pero yo nunca me rendí. Mi padre sonreia , porque sabía que sin caldo aquello no arrancaría de ninguna de las maneras. Efectivamente; ¡Nunca arrancó!

 Cuando ya cumplí la edad de poder sacarme la licencia de ciclomotor, les insistí muchas veces a mis padres, y ellos por miedo, por el capital, o a saber que más sería, me decian que ¡NO! El seguro es muy caro Manel... Yo muy descontento asentia y paraba de discutir.

Estuve un año sin darles la "tabarra". hasta que un día, un amigo de toda la vida me brindó la oportunidad de trabajar como repartidor de pizza... Eso significaba llevar moto, y ganar dinero a la vez, Buahh!! Que más podía pedir, vamos se me iluminó la bombilla.

Se lo conté a mis padres con tanta ilusión, que aceptarón pagarme el coste de sacarme el permiso del ciclomotor. Una semana tardé en tenerlo en las manos, pero ya era demasiado tarde, otro "amigo" ocupó el puesto con tanta traición, que mis padres se vengarón. NO PENSEÍS MAL, no le dieron ningún puro ni nada, si no que a las dos semanas de suceder aquello, se decidieron en hacerme una SORPRESA!! Claro, con la desilusión que pillé, porque ya no podría ir en moto, mis padres hicieron el esfuerzo,con la ayuda de mi abuela de comprarme una moto.

Yo tenía entonces 15 años, pero cuando me lo dijeron no me lo creia, le decía a mi madre que no se burlara de mí, y la mujer me contestaba; -Que no Manel, que no me burlo, te vamos a comprar una moto, hemos estado viendo algunas, pero ve con el papá i decide tu.

Claro lo de decidir, tenía trampa, mis padres no son marqueses y la moto tendría que estar dentro de un presupuesto. Lo que recuerdo es que cuando llegué al taller, me daban a elegir entre una Derbi Atlantis, la Yamaha Neo´s, y otra pequeña. A mi padre le hacía gracia una Aprilia Tuono  (de marchas), a mí tambien, pero el precio nos echaba atrás.Piaggio Zip                                      Derbi Atlantis
Al final me decidí por la Yamaha Neo's, fue una motito ¡ESPECTACULAR!, económica, fuerte, más dura que el hierro colado. Fea SÍ, pero divertida como ninguna otra.


Y con esta motillo empezaron a crecer mis ¡raices Moteras!

¿Sabeís?, tengo un video de mi infancia con esta moto, corto y paridero, ¡Sí! pero ahí lo tendré como recuerdo de mi primera moto.

Y hasta aquí por hoy...

Salu2 y muchas curvasUna Introducció, per si de cas...

Bon día pe'l matí!!

Vaig a explicar un poc el perqué d'aquest Blog... Aquest Blog l'he creat amb la intenció de tindre'l com a record de les meves experiencies moteres.
Estem a 14/08/2013, es a dir estem a plé estiu i jo de vacances, "Sí, per sort en aquestos temps que corren, tinc un treball". Per desgracia, els meus amics no corren la mateixa sort, i la majoría estan parats o fent feïnes "sense trellat".
A lo que anava, pues resulta que per aquest motiu els amigaxos no poden anar ni al poble del costat, i jo en 23 anys que tinc, en lo que m'agra viatjar i vore MÓN...
Resulta que em pegá una ratlla de les meues  mentre encara no havia aplegat  l'estiu, vaig decidir que aquest any "em feia un viatge en moto"... ¡i a fer la má, pasar les vacances en el poble!
Pues bé el viatge ja l'he fet, i ha sigut una experiencia inolvidable, que m'ha queda't en ganes de repetir, i com que no hi ha res millor que redactar "l'aventura" per recordar-ho sempre que vullga, en aquest Blog ho faré servir.

Au Cacau!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una Introducción, por si las moscas...

Voy a explicar un poco el por qué de este Blog... Este Blog lo he creado con la intención de tenerlo como recuerdo de mis experiencias moteras.
Estamos a 14/08/2013, es decir estamos en pleno verano y yo de vacaciones, "Si, por suerte en estos tiempos que corren, tengo un trabajo". Por desgracia, mis amigos no corren la misma suerte, y la mayoría estan parados o haciendo trabajos "sin sustancia".
A lo que iba, pues resulta que por estos motivos, los amigos no pueden ir ni al pueblo de al lado, y yo con 23 años que tengo, y con lo que me gusta viajar y ver MUNDO...
Resulta que me dió un venazo de los mios cuando todavía no había llegado el verano, decidí que este año " Me hacía un viaje en moto"... ¡Y a tomar vientos, pasar las vacaciones en el pueblo!
Pues bien el viaje ya lo he hecho, y a sido una experiencia inolvidable, y me he quedado con ganas de repetir, y como no hay nada mejor que redactar la "aventura" para que sea recordada siempre que quiera, en este Blog lo haré servir.

Salu2 y muchas curvas